Schools
Kendriya Vidyalaya

Kendriya Vidyalaya

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Rajasthan
Sony Academy Public Senior Secondary School

Sony Academy Public Senior Secondary School

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Rajasthan
Holy Mother Public School

Holy Mother Public School

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Rajasthan
Siwaich Kendriya Sr. Sec. School

Siwaich Kendriya Sr. Sec. School

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Rajasthan
St. Peter's Senior Secondary School

St. Peter's Senior Secondary School

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Rajasthan
Swami Vivekanand Government Model School, Chohtan

Swami Vivekanand Government Model School, Chohtan

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Rajasthan
St. Paul School, Balotra

St. Paul School, Balotra

 • School Type: Secondary
 • Medium:
 • State: Rajasthan
Swami Vivekanand Government Model School, Siwana

Swami Vivekanand Government Model School, Siwana

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Rajasthan
Swami Vivekanand Government Model School, Detani

Swami Vivekanand Government Model School, Detani

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Rajasthan
Swami Vivekanand Government Model School, Chirdani

Swami Vivekanand Government Model School, Chirdani

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Rajasthan