Schools
Kendriya Vidyalaya No 2 (KV), Banbasa

Kendriya Vidyalaya No 2 (KV), Banbasa

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Uttarakhand
Mallikarjun School, Punethi Champawat, Uttarakhand

Mallikarjun School, Punethi Champawat, Uttarakhand

 • School Type: Secondary
 • Medium:
 • State: Uttarakhand
Holy Wisdom School, Khuna Bora

Holy Wisdom School, Khuna Bora

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Uttarakhand
Kendriya Vidyalaya No 1, Chandani Champawat, Uttarakhand

Kendriya Vidyalaya No 1, Chandani Champawat, Uttarakhand

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Uttarakhand
Rajeev Gandhi Navodaya Vidyalaya, Lohaghat

Rajeev Gandhi Navodaya Vidyalaya, Lohaghat

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Uttarakhand
Dayanand Arya Vidyalaya (D.A.V), Lohaghat

Dayanand Arya Vidyalaya (D.A.V), Lohaghat

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Uttarakhand
Udayan International School, Champawat

Udayan International School, Champawat

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Uttarakhand
Oakland Public School (OPS), Champawat

Oakland Public School (OPS), Champawat

 • School Type: Sr. Secondary School
 • Medium:
 • State: Uttarakhand
Nanda Convent School (NCS), Champawat

Nanda Convent School (NCS), Champawat

 • School Type: Secondary
 • Medium:
 • State: Uttarakhand
A.B.C Alma Mater, Champawat

A.B.C Alma Mater, Champawat

 • School Type: Secondary
 • Medium:
 • State: Uttarakhand